ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022